کلید واژه: "کارگر، مدیر بی مصرف، شهید مطهری"

عالی‌ترین حقوق را باید کارگر بگیرد نه یک مدیرکل بی‌مصرف

.🔸عالی‌ترین حقوق را باید کارگر بگیرد نه یک مدیرکل بی‌مصرفاستاد شهید مطهری(رحمت الله علیه):#کارگر یک #رکن اساسی‌ اجتماع است، همه به کار او محتاج‌اند.کارگر فقط حامی و محافظ حقوق‌ ندارد؛ و اِلا باید عالی‌ترین حقوق به او تعلق داشته باشد. این‌که در یک‌ اجتما… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی