کلید واژه: "دعای مادر، گهواره، مادر"

مراقب گرانبهاترین الماس زندگیت باش

کسی که گهواره ات را تکان داد؛میتواند با دعایش دنیایت راهم تکان بدهد ؛مراقب گرانبهاترین الماس زندگیت باشکه برای خوشبختی ات محتاجدعای خیرش هستی #مادر بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی