کلید واژه: "استغفار، بهشت، مرگ، توبه"

هفت چیز بدون هفت چیز مسخره است...

‍ امام رضا(علیه السلام)فرمودند:هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است:1⃣کسى که به زبان استغفار کند و در دل پشیمان نباشد خود را مسخره کرده.2⃣کسى که توفیق از خدا بخواهد و کوشش نکند خود را مسخره کرده.3⃣کسى که بهشت خواهد و بر سختیها صبر ننماید خود را مسخره کر… بیشتر »
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ