کلید واژه: "۹مقا معظم رهبری و اهمیت ۹ دی ۸۸"

هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم...

هیچ کس نگوید من تکلیفى ندارمآنچه که براى ما لازم است، این است که آحاد مردم، مسئولین، غیر مسئولین، بخصوص جوانها، بخصوص کسانى که سخن و حرفشان تأثیر دارد، احساس مسئولیت حضور در صحنه را از دست ندهند. هیچ کس نگوید من تکلیفى ندارم، من مسئولیتى ندارم؛ همه مسئو… بیشتر »
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ