کلید واژه: "نجومی بگیران، عکس سلفی"

نجومی بگیران با تو سلفی نمی اندازند...

نجومی بگیران با تو سلفی نمی اندازند، آنان دیگر عوض شده اند و مفاهیمی چون انقلاب ، حمایت از مستضعفین و غیرت ملی و .... را درک نمی کنند. بیشتر »
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ