کلید واژه: "موگرینی، عکس سلفی، نمایندگان مردم"

موگرینی در کتاب خاطراتش:

موگرینی در کتاب خاطراتش:در یکی از سفرهایم به مجلس کشوری رفتم که نمایندگان آنجا انگاری زن ندیده بودند! 😳 بیشتر »
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ