کلید واژه: "لتغربلن غربله، عمامه به سر"

عمامه به سر بودن هم علامت دین دار بودن نیست...

🔸🔸 خدا به فریادمون برسه ... 🔸🔸امام زمان آنقدر ظهور نمیکند که حتی آنهایی که به او اعتقاد داشتند هم ناامید میشوند! همه باید آزمایش شوند.خطبه حضرت علی یادتان هست؟والله لتغربلن غربلة و لتبلبلن بلبلةدر زبان فارسی چنین ترجمه اش کرده اند:به خدا که غربال خواهید… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی