کلید واژه: "قرآن، ولایت فقیه، معلم، کتاب"

من نمیدونم وقتی ما قرآن رو داریم دیگه ولایت فقیه برای چیه؟!

🔸معلم به بچه ها گفت:من نمیدونم وقتی ما قرآن رو داریم دیگه ولایت فقیه برای چیه؟!از ته کلاس یکی از بچه‌ها گفت:آقا وقتی ما کتاب داریم معلم برا چیه؟! بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی