کلید واژه: "عالم، جوان، راه حل گناه نکردن"

راه حلی برای گناه نکردن

راه حلی برای گناه نکردنجوانی نزد عالمی آمد و از او پرسید: من جوان هستم اما نمیتوانم خود را از نگاه کردن به دختران منع کنم، چاره ام چیست؟ عالم کوزه‌ای پر از شیر به او داد و به او توصیه کرد که کوزه را به سلامت به جای معینی ببرد و هیچ چیز از کوزه نریزد...ب… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی