کلید واژه: "شهدا، كربلا"

به کربلا می رویم...

سلام برشهداچه مشتاقانه ندا سر می دادید:سوی دیارعاشقانسوی خدا می رویمبه ‌ڪربلا می رویم...و چه عاشقانه در مسیر ڪربلا، سر دادید!سفرتان بخیرزیارتتان قبول! بیشتر »

نقاش دنیایمان خودمانیم...

دنیای ما نتیجه نقشیست که ما بر آن میزنیمنقاش دنیایمان ، خودمانیمرنگ و طرح آن نتیجه تفکرات و کارهایمانو وسعت آن به اندازه وسعت فکرمان است. بیشتر »
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ