کلید واژه: "شب جمعه، حرم، کربلا، مادر"

شب جمعه شده، بوی حرم می آید...

#شب_جمعه🏴مـادری بـاز ثنـاگوی حـرم می آید🏴ناله و گریه اش باز از سوی حرم می آید🏴هوش من رو هوس کرب و بلایش برده🏴 #شب_جمعه شـده و بـوی حـرم می آید بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی