کلید واژه: "روز کودک، رهبر انقلاب اسلامی، ایمان"

رهبر انقلاب و روز کودک

⚠️توصیه رهبرانقلاب درباره قصه‌گویی و کار هنری برای کودکان🔻رهبرانقلاب: سعی کنید در این قصّه‌گویی و در این کار هنری، اوّلین چیزی را که در #کودک ایجاد میکنید، ایمان باشد.🔹هیچ چیز، معادل ایمان نیست. شما از این بچه، هرچه بخواهید بسازید، باید در او #ایمان به… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی