کلید واژه: "امام علی، نماز، نجف"

گفتند مگر نماز میخواند علی؟

️این خبر را برسانید به عشاق نجفبوی سجاده ی خونین کسی می آید.دل را ز شرار عشق سوزاند علییک عمر غریب شهر خود ماند علیوقتی که شکافت فرق او در محرابگفتند مگر نماز میخواند علی؟ بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی