کلید واژه: "آیین همسرداری، صداقت در گفتار و رفتار"

آیین همسرداری(صداقت در گفتار و رفتار)

#آیین_همسرداری#تولیدی صداقتیکی از مهم‌ترین خصوصیتی که زن و مرد باید در زندگی مشترک مد نظر داشته باشند صداقت در گفتار و رفتار است. صداقت در گفتار زن و مرد یعنی آنچه که مربوط به زندگی مشترک می‌شود را با یکدیگر با شفافیت کامل در میان بگذارند، اگرچه به زیان… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی