آرشیو برای: "اسفند 1396"

زغال های خاموش

زغال های خاموش را کنار زغال های روشن میگذارند تا روشن شود چون همنشینی اثر داردما هم مثل همان زغال های خاموشیم اگر کنار افرادی بنشینیم که روشنند که گرما و حرارتی دارند... ما هم به طبع آن ها نور و حرارت و گرما پیدا میکنیم.حضرت علامه حسن زاده : نفس انسانی… بیشتر »
 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)