آرشیو برای: "بهمن 1396, 24"

فزونی دارد، برکت ندارد

از بزرگی پرسیدند؛برکت در مال یعنی چه؟درپاسخ مثالی زد و گفت: گوسفند درسال یکبار زایمان می کندوهر بار هم یک بره به دنیا می آورد .سگ در سال دو بار زایمان میکند و هربار هم حداقل 7-6 بچه.به طور طبیعی شما باید گله های سگرا ببینید که یک یا دو گوسفند در کنارآن… بیشتر »

وقتی دلت گرفت...

وقـتی دلـت گرفت...بطری وقتی پـر است و می‌خواهیخالی اش کنی،خمش می‌کنی.هر چه خم شود خـالی تر می‌شود.اگر ڪاملا رو به زمین گرفته شودسریع تر خـالی می‌شود!دل آدم هم همیـن طور است،گاهی وقـت‌ها پر می‌شـود از غم و غصهاز حـرف‌ها و طعنه‌های دیـگران ...قـرآن می‌گوی… بیشتر »
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ