موضوع: "مدافع حرم"

فراموش نکنیم گرمای یلدای امشب را در این شبهای سرد مدیون چه کسانی هستیم!!!

دوستان عزیز امشب هر جا که هستیم و یلدای امسال را در کنار خانواده یا دوستان، فراموش نکنیم آرامش و امنیت امشب به بهای یتیم شدن بچه های شهدای مدافع حرم بوده است!
#حاج_قاسم باید در حلب باشدو بجنگد تا تکفیری جرأت پا گذاشتن به خیابانهای شهرهای ما را نداشته باشد!
فراموش نکنیم گرمای یلدای امشب را در این شبهای سرد مدیون چه کسانی هستیم!!!
#سلامتی_امام_خامنه ای،سردار سلیمانی، مجاهدان و مدافعان و مرزبانان و شادی روح شهدا
#صلوات

1482251071basijyane_modafe2.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

زبان حال مدافع حرم

گفتم کجا، گفتا دمشق                           گفتم چرا، گفتا که عشق
گفتم وّکی گفتا که حال                         گفتم بمان، گفتا محال
گفتم مرو، گفتا که لا                          برپاست آن جا کربلا
باید دلی یاری کنم                             زینب علمداری کنم
گفتم چه داری با حسین                     گفتا وفای عهد و دین
گفتم حرامی بسته راه                       گفتا که زینب بی پناه
گفتم که راه چاره چیست                   گفتا فقط آزادگی است
گفتم مرو خوبم ز دست                    گفتا که زینب بی کس است
گفتم چه بغضت در گلو                   گفتا غم معجود مو
گفتم چه جویی در دمشق                 گفتا که جانبازی به عشق
گفتم چه خواهی یاس را                  گفتا، شدن عباس را
گفتم سرت گردد جدا                      گردد به دست اشقیا
گفتا فدای فاطمه                          پا و سر و دستم همه
گفتم اگر گردی هلاک؟                 صد پاره تن اُفتی به خاک
گفتا که می گردم شهید                  در پیش زهرا رو سفید

اشتراک گذاری این مطلب!
 
اسرار عبادات