عمامه به سر بودن هم علامت دین دار بودن نیست...

🔸🔸 خدا به فریادمون برسه … 🔸🔸
امام زمان آنقدر ظهور نمیکند که حتی آنهایی که به او اعتقاد داشتند هم ناامید میشوند!
همه باید آزمایش شوند.
خطبه حضرت علی یادتان هست؟
والله لتغربلن غربلة و لتبلبلن بلبلة
در زبان فارسی چنین ترجمه اش کرده اند:
به خدا که غربال خواهید شد…
ولی دیده ام که بسیاری از مترجمین به عمق کلام امام نرسیده اند … چون افکارشان محدود به لغتنامه هایی بوده که معمولا توسط عرب زبانان نوشته نشده اند و یا تاریخشان گذشته و یا اینکه مترجم محترم در محیط آن زبان کنکاش نکرده است … و … قس علیهذا.
اما برای فهم عمق معنای کلام امام … اینجور در نظر بگیرید که:
وقتی شخصی دارد خاکها را سرند/غربال میکند تا سنگها را از کلوخها جدا کند و نمیتواند چون بعضی از خاکها خیلی سفت به سنگها چسبیده اند و این شخص آنچنان به سختی غربال را تکان میدهد که سنگها با خوردن به دیواره الک از خاکها جدا شوند.
این است معنی بهتر، برای درک بهتر کلام امام در جمله: لتغربلن غربلة.
و اما: ” بلبلة “
برای درک این کلمه یک قوری یا کتری را در نظر بگیرید که توی آن چایی دارد.
هم چای هست و هم تفاله چای و شما میخواهید طوری چای را در استکان بریزید که تفاله ای به آن وارد نشود.
پس با کج و راست کردن قوری تلاش میکنید که از ” بلبلة” آن یعنی چرنه* آن فقط چای خالص را به داخل استکان بریزید.

و این است معنای اصلی ” و لتبلبلن بلبلة” یعنی از آن قوری حوادث و فتن آخر الزمانی فقط خالصهای شما را در جام امام زمان میریزند نه تفاله های شما را.

امام خمینی یک جمله بسیار زیبایی دارد که میگوید:
اگر تهذیب نفس نباشد حتی علم دین هم به درد نمیخورد.

یعنی عمامه به سر بودن هم علامت دین داشتن نیست.
عمامه بر سری فقط علامت دانستن بعضی از قواعد فقهی و اصولی و کلامی است.
و نه الزاما دین دار بودن. که بسیاری از یهود و نصاری و کفار هم قرآن و فقه و اصول خوانده اند و از آن بر علیه خود همین دین استفاده کرده اند.

انصافا و خدا وکیلی … غیر از چهارده معصوم … کدامیک از ما میتواند ادعا کند که در خدا شناسی و عبادت از شیطان بیشتر و برتر است؟

کدامیک از ما سجده چهار هزار ساله کرده است؟
کدامیک از ما توانسته اطلاعات دست ملائکه را ببینید؟
و…
خب …
این هم آخر و عاقبت کار شیطان.
کدامیک از ما میتواند مطمئن باشد که از درافتادن به چاه او و راه او مأمون است؟
واعوذ بالله من شر نفسی !
دل نوشته های یک طلبه
@Mohamadrezahadadpour