زبان در گنجینه دهان

امام علی (علیه السلام) فرمود:
تا کلامی را به زبان نیاورده‌ای، در
بندِ توست‌امّاهنگامی که به زبان آوردی،
تو در بند آن در می‌آیی.
پس همانگونه‌ که طلا و جواهر،
و مال و داراییِ خود را در گنجینه
میگذاری، زبانت را نیز در گنجینه‌ی
دهانت نگه ‌دار.
زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را از
کف برده، و خشم و کیفر الهی را آورده
است.
نهج البلاغه، حکمت 381