موضوعات: "بنده خدابودن" یا "سیمای فرزانگان"

مشاوره قضایی حضرت علی(علیه السلام)

مشاوره قضایی حضرت علی(علیه السلام):
زنی که پس از شش ماه زندگی در کنار همسر خود، فرزندی به دنیا آورده بود، به جرم ارتکاب فحشا نزد خلیفه دوم آورده شد و خلیفه به خیال اینکه این زن مرتکب فحشا شده است، تصمیم گرفت وی را مجازات کند. من مانع مجازات آن زن شدم و توضیح دادم:
اگر بخواهی از کتاب خدا دلیل می‌آورم که این زن بی گناه است و نباید مجازات شود
خداوند متعال می‌فرماید:
《وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا》
ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺳﻲ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ،
و در آیه دیگر می فرماید:
《وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ》
ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ. [ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ] ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﮔﻲ [ ﻛﻮﺩﻙ ] ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ.
در آیه نخست دوران حاملگی و شیردهی 30 ماه دانسته شده و در آیه دوم، 24 ماه معرفی شده است. حال اگر 24 از 30 کسر شود 6 ماه باقی می ماند که کمترین زمان دوران حاملگی است.
عمر با شنیدن این استدلال زن را آزاد کرد و از آن پس این حکم قطعی شد
کتاب علی از زبان علی

عبودیت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)

عبودیت حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها
از سلمان روایت است که پیامبر خدا (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: خدا تمام وجود دخترم فاطمه سلام‌الله‌علیها را لبریز از ایمان و یقین نموده است.
او در همه چیز بی‌همتا و بی‌نظیر بود. در عبادت هم بی‌مانند بود: «وَسُمَّیتْ فَاطِمَهُ سلام‌الله‌علیها بَتُولاً لِأنَّها بُتِلَتْ عَنِ النَّظیرِ».
او در رأس بکّائین (گریه کنندگان) و توّابین و خائفین قرار داشت و خداوند متعال دعای او را اجابت می‌کرد. آمده است که: در دنیا عابدتر از فاطمه سلام‌الله‌علیها نیست او آن قدر برای نماز سر پا می‌ایستاد که پاهایش ورم می‌کرد. و رسول خداصلّی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرمود: وقتی زهرا در محراب عبادت می‌ایستد، همچون ستاره‌ای برای فرشتگان آسمان می‌درخشد. خدا به ملائکه می‌گوید: ‌ای ملائکه بنگرید به بهترین بنده‌ی من فاطمه، او در مقابل من ایستاده و از خوف من تمام وجودش می‌لرزد و با حضور قلب کامل به عبادت من روی آورده است.
. همان، ص15.
. همان، ص35.
. همان، ص172.
براستی اگر فاطمه زهرا (س)دردحوالارض مهمان زمینیان بودند چگونه آن را پشت سرمی گذاشتند؟

پس عدالت خدا کجاست؟!!

سوال؟
ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽﺷﻦ ، ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ؟؟؟
ﭘﺲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﺪﺍ ﮐﺠﺎﺳت!!
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪﺍﻧﺪ :
1. ﻋﯿﻨﮏ
2. ﻣﻠﺤﻔﻪ
3. ﻓﺮﺵ
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻋﯿﻨﮑﺖ ، “ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ” ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ “ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ” ﮐﺎﻏﺬﯼ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﻨﯽ !
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ بنشیند ﺭﻭﯼ ﻣﻠﺤﻔﻪ ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ “ﺳﺮ ﻣﺎﻩ” ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﺤﻔﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ “ﭼﻨﮓ” (مثل ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺪﯾﻢ ) ﻣﯽﺷﻮﯾﯽ !
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ “ﺳﺮ ﺳﺎل"، ﺑﺎ “ﺩﺳﺘﻪ ﺑﯿﻞ"ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯿﺎﻓﺘﯽ !
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ مؤﻣﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺯﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ ، ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ (ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺧﻔﯿﻒ).
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ !
ﻭ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﻠﻔﺖﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﺮﮎﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ; ( ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ : ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﻨﺪ) ﻭ ﺳﺮ ﺳﺎﻝ ( ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ، ﯾﺎ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ) ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.
وقتی کاری انجام نمی شه، حتما خیری توش هست.
وقتی مشکل پیش بیاد ، حتما حکمتی داره.
وقتی تو زندگیت ، زمین بخوری حتماً چیزی است که باید یاد بگیری.
وقتی بیمار میشی ، حتماً جلوی یک اتفاق بدتر گرفته شده.
وقتی دیگران بهت بدی می کنند ، حتماً وقتشه که تو خوب بودن خودتو نشون بدی.
وقتی اتفاق بد یا مصیبتی برات پیش میاد ، حتماً داری امتحان پس میدی.
وقتی همه ی درها به روت بسته میشه ، حتماً خدا می خواد پاداش بزرگی
بابت صبر و شکیبایی بهت بده.
وقتی سختی پشت سختی میاد ، حتماً وقتشه روحت متعالی بشه.
وقتی دلت تنگ میشه ، حتماً وقتشه با خدای خودت تنها باشی
دوستان خدا خیلی بزرگه ، هیچوقت تو زندگی هاتون خدا رو فراموش نکنید ، فقط و فقط به خدا توکل کنید.
حاج آقا قرائتی

یک درهم بهتر از صد درهم

انفاق با دست خود!
یکی از سرمایه داران مدینه وصیت کرد که انبار خرمای او را پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به بینوایان انفاق کند.
پس از مرگ او، رسول خدا تمام خرماها را به فقرا داد، آن گاه یک عدد خرمای خشکیده و کم مغز برداشت و به مسلمانان فرمود:سوگند به خدا که اگر خود این مرد، این یک دانه خرما را به بدبخت و گرسنه ای می داد، پاداش آن نزد پروردگار بیش از همه این انبار خرما بود که من به دست خود که پیامبر خدا هستم، به فقرا و بینوایان دادم.
لذا در یک حدیث دیگری پیغمبر اکرم(ص) می فرماید: اگر مرد در زمان حیات خود یک درهم صدقه بدهد، بهتر از یکصد درهم صدقه در موقع مردنش است
منبع:
نمونه معارف اسلامی، ص 419
جامع احادیث شیعه، ج 8

نیازهایت از جایی برآورده می شود که ندانی...

مشاوره و رهنمود
1-برای زیبایی دستها؛ با دستهایتان صدقه بدهید.
2-برای زیبایی صدا؛ قرآن کریم را تلاوت کنید.
3 -برای زیبایی چشمها؛ از ترس خدا اشک بریزید.
4 -برای زیبایی صورت؛ عادت وضو را ترک نکنید.
5 - برای زیبایی اعصاب؛ در بارگاه خدا سجده کنید.
6 - برای زیبایی دل؛ در دلتان یاد خدا را جای دهید.
خودساخته ای میگفت : هنگامیکه از درون زلال باشی خداوند به تو نوری می بخشد آنچنان که ندانی و مردم تو را دوست می دارند از جایی که ندانی و نیاز هایت از جایی برآورده شود که ندانی چه شد ..

 
دانلود مجلات فناوري اطلاعات